sin
Reglament Tècnic de la prova

DATA, HORA I LLOC DE LA CARRERA

La I Cursa de Papà Noel a Catalunya se celebrarà el diumenge 22 de desembre de 2019 a Santa Coloma de Gramenet a les 10.30 hores. La prova constarà d'un recorregut de 5 km, totalment urbans, pels carrers de Santa Coloma, amb sortida i meta al costat de la pista d'atletisme de Can Zam.

ORGANITZADORS

La cursa estarà organitzada per MOTORPRESS IBÈRICA S. A. La prova comptarà amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i la direcció tècnica de La Sansi.

La cursa serà cronometrada per Championchip i puntuarà doble per a la seva lliga.

PARTICIPACIÓ

Podran prendre part en aquesta prova totes aquelles persones que estiguin correctament inscrites fins a un màxim de 4.000 corredors de totes les edats.

Els participants menors de 18 anys hauran de presentar una autorització emplenada pels seus respectius pares o tutors legals per a poder disputar la prova. Aquesta autorització podrà ser descarregada en la pàgina web www.lacursadepapanoel.com A més, tots els menors de 12 anys hauran d'estar acompanyats d'un major d'edat en tot moment, mentre que aquells amb edats compreses entre els 12 anys i els 18 anys (no complerts el dia de la prova) hauran d'assistir acompanyats a la cursa.

Els/Les participants i persones que han format part de l'esdeveniment, cedeixen de manera total els drets d'imatge i explotació dels mateixos per a la seva divulgació per al que consideri l'organització sense dret per part dels participants a rebre cap compensació econòmica.

ASSISTÈNCIA MÈDICA

Les ambulàncies seran coordinades per Exmo. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Estaran situades en la zona de sortida/meta així com pel recorregut. Qualsevol corredor amb problemes mèdics (al·lèrgia, atencions especials, problemes cardio respiratoris, etc.) haurà de fer-ho constar en el revers del dorsal de la prova.

La prova compta amb una assegurança de responsabilitat civil.

ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS

L'Organització contractarà una assegurança d'accidents esportiva per a tots els/les participants de la cursa. Es podrà reclamar fins a les 23.59 h. del mateix dia de la cursa.

RESPONSABILITAT

La participació a l'esdeveniment està sota la responsabilitat i propi risc dels/de les participants. El/Le participant, en el moment de la seva inscripció, manifesta trobar-se físicament apte per a l'esdeveniment.

ACCEPTACIÓ

Tots els/les participants, pel fet d'inscriure's, accepten el present reglament i en cas de dubte o de sorgir alguna situació no reflectida en aquest, s'estarà al que disposi el Comitè Organitzador.

La signatura de la inscripció dels/ de les participants (i la inscripció en si, en el cas d'internet), implica haver llegit, entès i adquirit el que a continuació s'exposa:

Certifico que estic en bon estat físic. Eximeixo de la responsabilitat que de la participació en l'esdeveniment pogués derivar tal com perduda d'objectes personals per robatori o altres circumstàncies a MOTORPRESS IBÈRICA S.A., els sponsors o patrocinadors comercials, directius, empleats, empresa organitzadora de l'esdeveniment i altres organitzadors.

El desenvolupament de la prova serà gravada per l'Organització. Pel fet de la inscripció i/o participació en aquesta, els participants cedeixen de forma expressa i gratuïta a Motorpress Ibèrica S.A., el seu dret d'imatge sobre les imatges gravades, així com el seu nom, perquè puguin ser reproduïdes per qualsevol mitjà de comunicació, internet i xarxes socials, amb finalitats publicitaris en relació a aquesta prova esportiva.

Tots els participants donen el seu consentiment perquè el club atletisme La Sansi, per si mateix o per terceres entitats, facin ús de les imatges de la cursa per a la seva promoció, així com el tractament informàtic amb finalitat exclusivament esportiva, promocional o comercial de les seves dades personals. D'acord amb el qual estableix la Llei orgànica 15/1999 del 13 de desembre de la protecció de dades personals. El/la participant podrà exercir el seu dret a aquests fitxers amb l'objectiu de rectificar o cancel·lar de forma parcial o total el seu contingut. Per a exercir aquest dret, caldrà sol·licitar-lo per escrit al domicili social de La Sansi (C/ Sant Buenaventura, 35 1r 1a, 17310 Lloret de Mar, Girona).

CESSIÓ DE DRETS D'IMATGE DE LA PARTICIPACIÓ DE MENORS

Així mateix, autoritzo expressament a Motorpress Ibèrica S.A., per a l'ús publicitari de les imatges en suport fotogràfic i/o audiovisual que es vagin a captar durant la cursa, sense cap limitació territorial ni temporal, per la qual cosa les imatges fotogràfiques i/o audiovisuals, podran ser utilitzades, de forma total o parcial per a la seva publicació en mitjans de comunicació, les pàgines web de la seva titularitat, les seves xarxes socials, per un termini il·limitat i sense cap contraprestació.

CATEGORIES

S'estableixen les següents categories per a la cursa:

 • Categoria General: absoluta masculina i absoluta femenina.
 • Categoria infantil: masculina i femenina.

DORSAL I VESTIT

És obligatori portar el vestit i el dorsal ben visible en la part davantera del vestit. La manipulació d'aquest és motiu de desqualificació. Els/Les atletes sense dorsal, no podran ni sortir, ni entrar en meta. El personal de l'organització s'encarregarà d'aplicar aquesta normativa.

SERVEIS

La prova comptarà amb els següents serveis:

 • Servei mèdic, vestuaris, WC, dutxes, dorsal amb nom, avituallament en meta, gran sorteig, pica -pica en finalitzar la cursa, guarda-roba y crono de meta per a tots participants.
 • llebres 20, 25, 30, 35 i fi de cursa

INSCRIPCIONS

Les inscripcions online es tancaran el dijous 19 de desembre o fins a esgotar els 4.000 dorsals disponibles, la qual cosa ocorri primer. El preu de la inscripció és de:

 • Del 2 d'octubre al 15 desembre a 12€
 • Del 16 de desembre al 19 de desembre a 14€
 • +2€ xip en cas de no tenir propi de Championchip

La inscripció inclou:

 1. Vestit de Papa Noel i bossa del corredor
 2. Dorsal amb nom

No es retornarà l'import de la inscripció sota cap circumstància.

L'Organització es reserva el dret a modificar les dates o el recorregut, o cancel·lar l'esdeveniment, sense que existeixi dret a reclamar compensació per part dels inscrits, i es reserva el dret a ampliar el període d'inscripció en la cursa, per a qualsevol dels col·lectius participants, si així ho considera oportú.

RETIRADA DEL DORSAL + XIP + VESTIT PAPA NOEL

lloc del lliurament de dorsals és al Jardí de Can Sisteré:

 • Dia 20 de 16h a 19h
 • Dia 21 de 11h a 19h

El dia de la cursa serà a la pista d'atletisme de Can Zam. Dia 22 de 8.00h a 9.30h

Com arribar hi ha diferents opcions:

- Metro línia 1, parada Santa Coloma

- Autobús: V33, B15, B18, B80, B84, M19, M27, M28, M30 (Parada Plaça de la Vila) i 500 (Parada Pg. Llorenç Serra - Metro Sta. Coloma)

L'organització demanarà DNI o similar per a comprovar la identitat i edat de l'atleta en el moment de recollir el dorsal. En cas que la persona que s'inscriu finalment no pugui participar a la prova, l'organització no farà cap devolució o canvi de titularitat del dorsal.

CLASSIFICACIONS

La classificació general oficial es publicarà l'endemà de la cursa a la web www.lacarreradepapanoel.com

DESQUALIFICACIONS

El servei mèdic de la competició així com l'empresa organitzadora estan facultats per a retirar durant la prova:

-A qualsevol atleta que manifesti un mal estat físic.

-A qualsevol atleta que no porti posat el vestit de Papà Noel complet.

-A tot corredor que no realitzi el recorregut complet.

-Tot atleta que no porti visible el dorsal en la part frontal o que doblegui el mateix.

-L'atleta que manifesti un comportament no esportiu o es reiteri en protestes davant l'Organització al marge de l'estipulat en aquest reglament.

VEHICLES

Els únics vehicles autoritzats a seguir la prova són els designats per l'Organització.

Queda totalment prohibit seguir als corredors amb cotxe, moto o bicicleta, pel perill que pogués suposar per als atletes.

PREMIS

S'estableixen premis per als tres primers de la categoria general masculina i femenina així com per als tres primers menors de 12 anys en la categoria masculina i femenina. Premi al participant de més edat i al més jove.

SORTEIG

Després del lliurament de premis, se sortejaran obsequis i grans sorpreses entre els arribats a meta, amb material esportiu i cap de setmana en hotels entre altres sorpreses. La normativa del sorteig serà la següent:

 • El sorteig es farà en el moment del lliurament de premis.
 • Comitè organitzador i els familiars dels participants no formaran part del sorteig.
 • El número de dorsal serà la referència en el sorteig. S'haurà de reclamar el premi de manera física amb el dorsal. Si no surt el guanyador, el sorteig es tornarà a repetir de manera successiva.

GUARDA-ROBA

En la zona de sortida sent imprescindible lliurar qualsevol peça en bossa o motxilla.

Amb el suport

[#$FotoTextoAlt$#]

Cursa de Papá Noel

Organitzadors

[#$FotoTextoAlt$#]

Revistes oficials

[#$FotoTextoAlt$#]
[#$FotoTextoAlt$#]
Sym Bordoy
Vitamin
La Agrupacio
Totama